Aanvragen Of maak direct een afspraak

‘Zodat u af en toe een moment voor uzelf heeft’

Het verlenen van mantelzorg kan zeer intensief en zwaar zijn. Ook een mantelzorger heeft af en toe vrije tijd nodig. Op die momenten kan hij een beroep doen op de zogenaamde: respijtzorg. Bij respijtzorg nemen professionele krachten of vrijwilligers de zorgtaken tijdelijk over. Afhankelijk voor de voorzieningen die men nodig heeft, kan het zijn dat men voor respijtzorg dient te betalen.

Respijtzorg kan ook buitenshuis plaats vinden. De zorgvrager gaat dan tijdelijk naar een logeeradres of dagopvang. De zorg kan incidenteel, maar ook structureel worden overgedragen, bijvoorbeeld elke week een dagdeel of elke maand een weekend. Zo zijn er verschillende vormen om de respijtzorg.

Financiering respijtzorg

De respijtzorg wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt de Respijtzorg ook inkopen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Via de gemeente kan men ook financiële ondersteuning krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op de site: www.respijtwijzer.nl vind u alles daarover.

Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers kunnen, als teken van waardering, jaarlijks een vergoeding krijgen van maximaal € 200. Dit heet het Mantelzorgcompliment. Omdat in 2015 de zorguitvoering wordt overgedragen aan de gemeenten, verdwijnt het mantelzorgcompliment en krijgt men een vergoeding van de eigen gemeente.

 


FILTER OP THEMA

UW ADVISEUR
Lammert

Lammert Haverkamp

Zorgwoning adviseur