Aanvragen Of maak direct een afspraak

Wat is Mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen veelal vanuit een persoonlijke band met een zieke voor langdurige en onbetaalde zorg. Mantelzorgers zijn géén beroepsmatige zorgverleners.

De definitie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is: ‘Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.’ Onder mantelzorg wordt niet de alledaagse zorg voor een ziek kind verstaan.

De mantelzorger

Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk? Mantelzorg overkomt je! Want een mantelzorger kiest er niet vrijwillig voor om de zorg voor iemand op zich te nemen. Vaak heeft hij een emotionele band met degene die de zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen vaak 24 uur per dag voor de patiënt en kunnen de zorg niet zomaar beëindigen. Soms verrichten ze ook verpleegkundige handelingen.

Het verschil met vrijwilligers

Het verschil met een vrijwilliger is, dat vrijwilligerswerk, daar kies je bewust voor. Op het moment dat zij op vrijwillige basis de zorg voor iemand starten, is er nog géén emotionele band. De vrijwilliger zorgt binnen een bepaald tijdbestek (enkele uren of dagdelen) voor de patiënt en kan de zorg op eigen initiatief beëindigen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.


FILTER OP THEMA

UW ADVISEUR
Lammert

Lammert Haverkamp

Zorgwoning adviseur