Aanvragen

Ondersteuning in financiële zaken als u dat zelf niet meer kunt

Een bewindvoerder neemt financiële beslissingen voor iemand die dat zelf niet kan. Bewindvoering is een vorm van wettelijke vertegenwoordiging, net als mentorschap voor beslissingen over zorg en curatele voor beslissingen over financiën én zorg.

De bewindvoerder moet toestemming geven voor alle uitgaven, zoals een huis of auto, maar ook kleinere uitgaven. De bewindvoerder moet daarover zo veel mogelijk met u overleggen.

Wanneer wordt bewindvoering ingesteld?

Bewindvoering is mogelijk wanneer iemand (tijdelijk) zelf niet kan beslissen over uw geldzaken. Bijvoorbeeld vanwege een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie. Wie bepaalt dit? Onderbewindstelling kan niet zomaar. De rechter bepaalt dit en hij benoemt een bewindvoerder.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

U kunt onderbewindstelling voor uzelf aanvragen. Ouders kunnen ook bewind voering aanvragen als hun volwassen kind wilsonbekwaam is. Ook andere familieleden kunnen bewind aanvragen. Een advocaat is niet nodig. Meer informatie over het aanvragen én beëindigen van bewind voering vindt u op Rijksoverheid.nl .

Wie kan bewindvoerder zijn?

U kunt zelf aangeven wie uw voorkeur heeft. Vaak is een familielid de bewindvoerder. Als dat niet kan of als niemand dat wil, zijn er professionele bewindvoerders.

Goede vertegenwoordiging

De professionele wettelijk vertegenwoordigers moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Die eisen gaan over opleiding, bijscholing, achtergrond, bereikbaarheid, betrokkenheid, dossiervorming, controle etc. uitgebreide informatie over verantwoorde en goede vertegenwoordiging vindt u op de website: www.goedvertegenwoordigd.nl.

 


FILTER OP THEMA

UW ADVISEUR
Lammert

Lammert Haverkamp

Zorgwoning adviseur