Aanvragen Of maak direct een afspraak

Nederland kent 3 miljoen mantelzorgers

Ruim drie miljoen mensen in Nederland zorgen dagelijks voor hun chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, hun ouders, kind, vriend of buur. Deze onbetaalde zorg kan veel wel jaren duren en ontstaat in veel gevallen vanuit een persoonlijke relatie met de patiënt. Deze zorg noemt men: mantelzorg.

De vraag die zich opdringt is, of deze mantelzorg wel zo vanzelfsprekend is als hij vaak wordt gezien? Een kind blijkt gehandicapt, vader gaat dementeren, een partner krijgt een chronische ziekte, men heeft vaak nauwelijks een vrije keuze. Maar ondanks dat wij het in die gevallen vanzelfsprekend vinden een handje toe te steken, kan de zorg voor dergelijke patiënten heel zwaar zijn. Wanneer deze zorg heel lang gaat duren, kan ze zelfs een enorme invloed hebben op het leven van de mantelzorger. Zeker wanneer hij of zij deze zorg ook nog combineert met de opvoeding van kinderen, de zorg voor andere familieleden en het uitoefenen van een baan.

Even de zorg overdragen, maar aan wie?

Daarom is het belangrijk dat de mantelzorger af en toe de zorg even kan overdragen aan een ander, zodat hijzelf rust krijgt. Overleg daarom met verdere familieleden of vrienden of raadpleeg de consulent van het Centrum Mantelzorg. Hij kan meedenken hoe ondersteuning of tijdelijke verlichting te krijgen.

Centrum Mantelzorg

Het Centrum Mantelzorg biedt mantelzorgers ondersteuning door het voeren van persoonlijke gesprekken, met vragen over het thuis verzorgen van een langdurig zieke. Ook kan het centrum helpen bij vragen over hulpmiddelen, gezinsopvang, de rol van de huisarts, respijtzorg, etc. Maar ook zaken als het aanvragen van een persoonsgebonden budget worden door de consulent van het Centrum Mantelzorg geregeld. De consulent coördineert de zorg en bemiddelt bij vrijwillige thuiszorg, zodat de mantelzorger de zorg even uit handen kan geven.

Heeft u vragen over mantelzorg, maak dan een afspraak met de consulent Centrum Mantelzorg: www.centrummantelzorg.nl

 


FILTER OP THEMA

UW ADVISEUR
Lammert

Lammert Haverkamp

Zorgwoning adviseur