Aanvragen Of maak direct een afspraak

Mantelzorgwoning krijgt politieke acceptatie

“De mantelzorgwoning vindt ook politiek gezien steeds meer bijval”, zegt Bert van Slooten, die samen met Richard van den Top de mantelzorgwoning realiseerde voor de schoonmoeder van Van Slooten. Van den Top verpakt de mantelzorgwoning nu in een totaalconcept ‘Blijf ook Wonen’.

Ook Bert van Slooten ziet duidelijk positieve ontwikkelingen wat betreft het overheids- en gemeentelijk beleid op het gebied van de mantelzorgwoning. Waar deze manier van ‘het zorghuis in de eigen achtertuin’ tot voor kort nog volledig onbekend was, is de aanpassing van het vergunningsbeleid een grote stap in de goede richting. Een tweede grote stap is de ontwikkeling van het zorgconcept ‘Blijf ook Wonen’ van TOP Totaal dat mensen de kans biedt om een luxe compleet aangepaste mantelzorgwoning te realiseren waarmee ze ouders of andere familieleden verzorgd wonen kunnen aanbieden in hun eigen omgeving.

Mantelzorgwoning De Meern 10De overheid moet er nog even aan wennen.

Toen Bert van Slooten enkele jaren geleden met zijn idee om een mantelzorgwoning te realiseren bij de gemeente en de landelijke politiek aanklopte, trof hij daar een zee van onwetendheid. “Men wist nauwelijks van het bestaan en de mogelijkheden van een mantelzorgwoning, laat staan dat men wist hoe hier mee om te gaan.” Mede door de vasthoudendheid van Bert van Slooten zijn inmiddels aanzienlijke stappen gezet. Men kent de mantelzorgwoning en per 1 november staat de wet het zelfs toe om zonder vergunning een mantelzorgwoning in de eigen tuin te plaatsen. In uitzonderlijke gevallen, waar alsnog een vergunning is gewenst, werd in de wet vastgelegd dat deze procedure maximaal 8 weken mag duren.

Enorme verandering

Destijds kreeg Van Slooten bij de gemeente nog te horen dat voor het plaatsen van een dergelijke woning het bestemmingsplan aangepast moest worden. Een procedure die wel één tot zelfs twee jaar kon duren. Maar vraagt Van Slooten zich hard op af: “Hoe wil een hoogzieke oudere twee jaar wachten op de mogelijkheid tot het realiseren van een mantelzorgwoning? Dat kan toch niet!”

TOP Totaal ging voortvarend te werk

Veel sneller en voortvarender gingen Van Slooten en Richard van den Top te werk bij de ontwikkeling van de mantelzorgwoning. “Mijn complimenten aan Richard. Ik vond een luisterend oor en hij speelde flexibel en snel in op al onze wensen. Alles kon, pas bij het aanvragen van de vergunning begonnen de problemen!”

Voortaan géén vergunning meer nodig

Het vergunningentraject is nu opgelost en daarmee een forse stap voorwaarts gezet richting het plaatsen van een mantelzorgwoning. “Dat mag ook wel, vindt Van Slooten: “Wanneer de overheid nu zegt, dat mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen en wij de zelfredzaamheid van ouderen willen bevorderen, dan moet je als overheid wel voorwaarden scheppen. Daarin worden nu stappen gezet.”

Per gemeente anders

Per 1 januari 2015 wordt de zorg gedecentraliseerd. Dat betekent dat de uitvoering van zorgtaken als WMO, PGB en langdurige zorg worden overgeheveld naar de gemeenten. Gemeenten zullen elk een eigen beleid ontwikkelen rond de voorwaarden tot plaatsing van een mantelzorgwoning. Gevolg daarvan kan zijn, dat de regels per gemeenten afwijken. Die vrijheid hebben zij. Hoe die regels in uw gemeente zijn, daar wil TOP Totaal graag samen met u naar informeren.

Een vergunning is in ieder geval niet meer nodig en de uitvoering van de woning dient te voldoen aan het Bouwbesluit.

Subsidie

Momenteel bestaat er nog géén subsidie voor de aanschaf van een mantelzorgwoning. Of die er komt, daarover is op dit moment weinig tot niets te zeggen. Van Slooten zou het in ieder geval toejuichen, omdat daarmee de mantelzorgwoning voor een breed publiek toegankelijk wordt.

Huren

Om de drempel tot de aanschaf van een mantelzorgwoning te verlagen, overwoog Van Slooten de mogelijkheid tot het huren van de mantelzorgwoning. Hij sprak met de gemeente, woningcorporatie en met TOP Totaal. “Gemeente en woningcorporatie voeren momenteel nog géén beleid over het verhuren van deze woningen”. Van Slooten doet de suggestie: “Laat de woningcorporaties de mantelzorgwoning kopen en deze vervolgens verhuren aan de zorgvrager. Met deze optie zouden veel mensen geholpen zijn”. Woningcorporaties zouden de mantelzorgwoningen over een termijn van 20 jaar kunnen afschrijven in plaats van investeren in nieuwe woningen. Voordeel van deze mobiele mantelzorgwoningen is ook dat ze verplaatst kunnen worden om ze een tweede keer te gebruiken.

Huursubsidie

Ook beijvert Van Sloten zich voor het instellen van huursubsidie, want zegt hij: “Het is in het voordeel van de gemeente wanneer ouderen een mantelzorgwoning betrekken in plaats van hen in een zorgcentrum te plaatsen. Enerzijds om mensen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar ook vanuit het kostenaspect. Waar het verzorgen van ouderen in een zorgcentrum Euro 600,- bedraagt, zouden deze kosten volledig vervallen. Dat betekent voor alle partijen een groot voordeel”.

Huren van TOP Totaal

In het geval van Van Slooten wordt de woning verhuurd door TOP Totaal aan Van Slooten, die in eerste aanleg een bedrag van € 35.000,- betaalde voor onderhoud, plaatsing en het weghalen na afloop van de huurperiode. Ook zit in dit bedrag de huur over het eerste jaar inbegrepen. Het huurbedrag werd voor het eerste jaar vastgesteld op € 950,- per maand.

Wat als zorgvrager overlijdt?

Als de zorgvrager overlijdt, kan de woning in zijn geheel worden doorverkocht. Dat is een belangrijk onderdeel van het ‘Blijf ook wonen’-concept van TOP Totaal. De mobiele zorgwoning kan in zijn geheel worden verplaatst, om elders een ‘tweede leven’ te beginnen.

10% van de ouderen is geholpen met ‘Blijf ook wonen’.

10% van de ouderen in Nederland is geholpen met het concept ‘Blijf ook wonen’. Een reden te meer voor de overheid om de keuze voor een mantelzorgwoning te stimuleren. Enige voorwaarde is wel dat men beschikt over een achtertuin, daarom zal de keuze voor een mantelzorgwoning in de centra van steden moeilijker of onmogelijk zijn”, aldus Van Slooten. Maar 10% van de ouderen woont wel in een situatie om een dergelijke woning te realiseren. Een percentage dat voldoende is om extra impulsen te geven aan de visie van de overheid om mensen langer in hun eigen woonomgeving te laten wonen. “In het politieke debat leeft de gedachte nadrukkelijk. We maken stappen, dat is op alle fronten merkbaar”, besluit Van Slooten.

Bekijk het eindresultaat!

 


FILTER OP THEMA

UW ADVISEUR
Lammert

Lammert Haverkamp

Zorgwoning adviseur