Mantelzorgwoning bouwen zonder vergunning

Eenvoudiger en sneller een mobiele mantelzorgwoning aanschaffen! Dat kan vanaf 1 november 2014
, want door de veranderde regelgeving is de bouw van een mantelzorgwoning vergunning vrij

Dit betekent dat u gemakkelijker een mantelzorgwoning kunt bouwen of plaatsen in uw achtererf. Deze nieuwe regelgeving zijn landelijke richtlijnen en staan boven gemeentelijke richtlijnen. Bij vergunningvrij bouwen hoeft u de gemeente niet op de hoogte te stellen van uw activiteiten.

Wel regels voor de uitvoering

Dat betekent niet dat er geen regels meer gelden. Nog steeds dient te worden voldaan aan het Bouwbesluit, waarin de eisen zijn geformuleerd over veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. TOP Totaal informeert u graag hoe die regels er precies uitzien. Sterker nog: Alle TOP Totaal mobiele mantelzorgwoningen zijn gebouwd volgens het bouwbesluit 2012. Onze mantelzorgwoning voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van kwaliteit, milieu en veiligheid.

Ophemert Mantelzorgwoning 06Toch een vergunning

Wanneer uw mantelzorgwoning qua omvang of bouwplaats niet voldoet aan de voorwaarden voor het vergunningvrij bouwen of wanneer uw plannen niet overeen komen met het bestemmingplan, moet er toch een vergunning aangevraagd worden. Deze procedure is verkort naar maximaal 8 weken.

Belangrijkste wetswijziging

Belangrijkste wetsveranderingen per 1 november 2014 ziet er officieel als volgt uit: Bijbouwen, aanbouwen en ombouwen van bestaande bouwwerken in het achtererfgebied ten behoeve van mantelzorg wordt vergunning vrij mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden van bijbehorende bouwwerken. Aanvragen die al zijn ingediend maar vanaf 1 november 2014 niet vergunningplichtig zijn, zijn ook vergunningvrij.

Tijdelijk bouwwerk

Een mantelzorgwoning is nu een tijdelijk bouwwerk en mag maximaal 15 jaar blijven staan. De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden bestaande uit maximaal twee personen, waarvan minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent. Dit betekent dat ook de mantelzorger in de aan- of bijbouw mag wonen. Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van de huisarts, wijkverpleegkundige of ander deskundig persoon/instantie.

Na afloop van de zorgperiode

De mantelzorgwoning hoeft niet worden afgebroken na het beëindigen van de mantelzorgrelatie. Het moet wel functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw worden gemaakt. Alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning mag functioneren als verblijfsgebied. Ook bestaand bijbehorend bouwwerk mag ingericht worden als mantelzorgwoning, ook wanneer de omvang niet voldoet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Verplaatsbare mantelzorgwoningen in het buitengebied hebben geen extra randvoorwaarden m.b.t. toelaatbare bebouwingsoppervlakte.

 


FILTER OP THEMA

UW ADVISEUR
Lammert

Lammert Haverkamp

Zorgwoning adviseur