Aanvragen Of maak direct een afspraak

Dichtbij elkaar wonen verbetert de zorg

Uit een onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel blijkt dat 56% van de mantelzorgers woonwensen heeft, die samenhangen met de zorg voor de patiënt.

Want om de juiste zorg te kunnen verlenen, is het voor de mantelzorger van essentieel belang te beschikken over de juiste woonsituatie. Zijn woonwensen variëren van: het doen van woningaanpassingen; verhuizen naar een geschikte woning of om dichter bij de zorgpatiënt te wonen. Meer dan de helft van deze mantelzorgers geeft aan, dat de belasting te groot wordt wanneer er géén oplossing komt voor zijn woonwensen. In dat geval zou de mantelzorger niet langer de zorg kan verlenen en moet de patiënt naar een instelling. Het is dan ook van het grootste belang, dat voor deze situaties een oplossing komt. Want daarmee hoeft er veel minder een beroep te worden gedaan op professionele zorg en tevens raakt patiënt veel minder snel in een isolement.

Vervullen van de woonwensen

Het vervullen van de woonwensen van de mantelzorgers is niet alleen in het belang van de patiënt, maar ook in het belang van de mantelzorger, de gemeente én de landelijke overheid.

Oplossingen

Eén van de oplossingen is, dat zorgvrager en mantelzorger dicht bij elkaar wonen. In veel gevallen betekent dit, dat mantelzorger of zorgvrager dienen te verhuizen om daarmee de zorg beter te kunnen uitoefenen. De mantelzorger kan bij de gemeente een verzoek indienen voor een verhuisvergoeding of om voorrang te krijgen bij het toewijzen van een woning of het plaatsen van een mantelzorgwoning. Wonen de mantelzorger en de zorgvrager dicht bij elkaar, dan is het belangrijk de geschikte woningaanpassingen mogelijk te maken.

Maatwerkoplossingen

Om de juiste woonsituatie te vinden voor mantelzorger en zorgvrager, vraagt om een goede samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie. De nieuwe wet langdurige zorg, die 1 januari 2015 van kracht gaat, geeft antwoorden over wonen en zorg. Het uitgangspunt van de overheid in de nieuwe wet is, dat mensen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving blijven. In dat kader dient de gemeente wonen en zorg dan ook te faciliteren.

 


FILTER OP THEMA

UW ADVISEUR
Lammert

Lammert Haverkamp

Zorgwoning adviseur