Aanvragen Of maak direct een afspraak

Als mantelzorger staat u er nooit alleen voor!

Als mantelzorger hebt u regelmatig behoefte aan advies en ondersteuning. Maar waar kunt u terecht voor advies over de verzorging, tijdelijke overname van de zorg, financiële ondersteuning en hulp bij het organiseren van de zorg?

Als mantelzorger kunt u steun krijgen en advies over de verzorging, bij o.a. de Steunpunten Mantelzorg, maar ook bij de familiecoach. Deze familiecoach is vooral van toepassing wanneer u zorgdraagt over iemand met een psychiatrische aandoening of een verslaving. Ook kunt u terecht bij de casemanager dementie, wanneer u zorgt voor een patiënt met dementie. U kunt zich vervoegen bij de Thuiszorginstellingen of bij het WMO-loket van uw gemeente. Het Nederlands Jeugdinstituut adviseert over kinderen die zorgen voor hun zieke ouders.

Wie geeft praktische hulp?

Heb t u behoefte aan praktische hulp, dan kunt u terecht bij Vrijwilligersorganisaties, zoals: www.zorgvoorelkaar.com. Dit is een soort marktplaats, waar cliënten en vrijwillige en professionele hulpverleners elkaar vinden. Ook www.Wehelpen.nl is een online marktplaats voor vrijwilligersinzet.

Wie kan helpen met de zorg?

Op zoek naar hulp bij het huishouden of aanpassingen in huis, dan kan men zich het beste wenden tot de gemeente om te overleggen om een deel van de zorg aan anderen over te dragen. Thuiszorg of tijdelijke opvang in een instelling, daarover kan men informatie verkrijgen via de wijkverpleegkundige.

Recht op een financiële tegemoetkoming krijgen?

Voor ouders die een ziek of gehandicapt kind thuis verzorgen bestaat de TOG (zie www.tog.nl). Vanaf 2015 kunnen zij hiervoor terecht bij de gemeente.

Wie helpt u met de regeltaken?

De mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers door regeltaken over te nemen. Naast zorgtaken hebben veel mantelzorgers regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk. Samen wordt bekeken wat er geregeld moet worden om deze taken te combineren en ook nog tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning.

Voor verdere informatie kan men terecht bij de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars.

Informatie voor jonge mantelzorgers?

Ook jonge mensen kunnen mantelzorger zijn door b.v. hun ouders, broer of zus te verzorgen. Onderstaande websites geven meer informatie over jonge mantelzorgers:

  • De Kindertelefoon voor kinderen met problemen of die gewoon even gezellig willen praten.
  • www.drankjewel.nl voor meer informatie over ouders met een alcoholprobleem.
  • Kankerspoken: voor meer informatie over ouders met kanker.
  • Familievan.nl voor familieleden van mensen met psychische problemen.
  • Brusjes.nl voor broers of zussen van kinderen met een ziekte of handicap.

 


FILTER OP THEMA

UW ADVISEUR
Lammert

Lammert Haverkamp

Zorgwoning adviseur